сряда, 15 януари 2020 г.

Konjunktiv II - полезни съвети


В тази статия няма да има обяснение какво е konjunktiv ii, защото вече съм писала за това и преди. Можете да намерите този материал на страницата ми. Бих искала да ви посоча някои нюанси в използването му, и най-вече да привлека вниманието ви към някои групи глаголи.

За да не правите грешки в "изразяването на желание" използвайки Конюнктив II, трябва да разберете естеството на косвената реч, и най-важното - произхода на тези глаголи и изрази, които използвате в изреченията.

Ще започна с честите грешки.
🔶 " Бих искал чаша кафе."; " Бих искал парче щрудел (шоколадова торта)."
"Ich möchte gerne einen Kaffee." — 
Falsch!
"Ich hätte gerne einen Kaffee." — 
🔘Richtig.
"Ich möchte gerne ein Stück Strudel (Schokotorte)." — 
Falsch!
"Ich hätte gerne ein Stück Strudel." — 
🔘Richtig.
Ще попитате защо?
Необходимо е да знаем, че "möchten" е форма в Konjunktiv II на глагола "mögen" — искам; обичам нещо, което ми харесва; увличам се по нещо. Използвайки модален глагол, не трябва да забравяме, че неговата главна функция е да покаже отношение към действието (модалност), а не самото действие. Той помага на основния (смисловия) глагол да „извърши“ това действие.
— Ich möchte wissen. Ich möchte sagen. Ich möchte fragen.
В тези изречения виждаме, че това е вежлива молба нещо да направим, т. е. да се извърши някакво действие .
Но няма да чуем "Ich hätte gerne wissen (sagen, fragen uws.).
🔵 Конструкцията "gern haben" се използва като вежливо желание да имаш нещо, т. е. изразява отношение към обекта – „с удоволствие бих имал чашка кафе (за да я изпия
Затова в сферата на обслужването толкова често чуваме Konjunktiv II от типа "haben + gern" — "hätte gern(e)" :
— Ich hätte gerne... einen Tee, ein Stück Pizza, ein Glas Wasser, ein Bier...
Но не всичко е така просто
🔸 "Бих искал да резервирам стая във вашия хотел."; „Бих искал да резервирам маса в ресторанта Ви.“.
"Ich hätte gerne eine Reservierung machen, bitte." — Falsch!
"Ich würde gerne eine Reservierung machen, bitte." — 
🔘Richtig.
Формата "WÜRDEN + Infinitiv" ни избавя от наизустяването и запомнянето на оригиналните форми на глаголите в Konjunktiv II. И се явява спасение и вълшебна пръчица.

Естествено, има и глаголи, при които е предпочитано да се използват в тяхната Original-Konjunktivform :
🔹sein — war — wäre — Ich wäre... (Ich würde sein... — man benutz nicht)
🔹haben — hatte — hätte
🔹mögen — mochte — möchte
🔹können — konnte — könnte
🔹müssen — musste — müsste
🔹dürfen — durfte — dürfte
🔹wollen — wollte — wollte(формата в Indikativ е идентична и при Konjunktiv II)
🔹sollen — sollte — sollte( формата в Indikativ е идентична и при Konjunktiv II)
🔹brauchen — brauchte — bräuchte
🔹kommen — kam — käme
🔹wissen — wusste — wüsste

По-горе казах, че е предпочитано. Но това не означава, че това е изключително правило.
🔷 Да обърнем внимание на глагола "wissen".
Той може да се използва както и в своята форма в Konjunktiv II, така и с конструкцията "würden + Infinitiv" :
🔸 Ich würde gerne wissen,... oder Ich wüsste gerne...
— Ich wüsste gerne, was du darüber denkst. / Ich würde gerne wissen, was du dazu denkst. — Бих искал да знам какво мислиш за това.
— Ich würde gerne vorher darüber wissen. ( = Ich würde gerne vorher Bescheid wissen.) — Бих искал да знам за това по-рано.
— Wenn du zu mir kämst, wüsste ich das im Voraus. — Ако ти беше дошъл при мен, щях да знам по-рано за това.
— Wenn ich das vorher wüsste, hätte ich keinen Fehler. — Ако знаех по-рано за товя, нямаше да сгреша.

В речта може да има и обороти, при които е възможно прилагането на Original-Konjunktivform и към други глаголи.
🔷 Глаголът "wünschen" често се приема и като "пожелание" в пряката реч (Indikativ):
— Ich wünsche dir (Ihnen) schönen Tag.
Изразът  "иска ми се...; бих искал..." се среща доволно рядко, но все пак се използва (wünschen — wunschte — wünschte) :
— Ich wünschte, dass... — Бих искал да...
— Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass... — Бих искал да знам, че...
— Ich wünschte, ich hätte das früher gelernt. — Бих искал да знам за това по-рано. /Ще ми се да знаех за това по-рано.
— Ich wünschte, das wäre nicht passiert. — Бих искал/Ще ми се това да не се беше случвало.
В тази форма е трудно да се използва конструкцията "würden + Infinitiv". Затова "wünschen" се заменя с  Original-Konjunktivform.

🔵 А как е с другите глаголи? Коя форма за Konjunktiv II да се използва – оригиналната (Original-Konjunktivform) или конструкцията "würden + Infinitiv"?
🔶 Понякога една и съща форма за конюнктив може да има различни отенъци и нюанси:
— Prüfen Sie bitte meine Hausaufgabe! — Проверете, моля, моята домашна работа! (Звучи малко грубо и заповедно, като упорита молба или заповед.)
— Könnten Sie bitte meine Hausaufgabe prüfen? — Бихте ли могли да проверите домашната ми работа? (Това звучи учтиво.)
— Korrigieren Sie bitte meinen Text! — (грубо, но все па се използва).
— Könnten Sie bitte meinen Text korrigieren? — (това звучи много любезно.).
Езикът е като жив организъм. Не можеш да сложиш всичко във форми и правила. Както не можеш и да напишеш формула за любовта J


понеделник, 26 август 2019 г.

Perfekt mit SEIN


Във всекидневната си реч често си разказваме нещо един на друг. И тези разкази в основата си са в минало време. В разговорния немски език (Umgangssprache) доминира сложното минало време Perfekt, като за построяването на времевата конструкция е необходим не само смислов глагол, но и спомагателен. Тома е така нареченото сложно сказуемо, състоящо се от две части.
👉 Първата част (спомагателен глагол "sein" или "haben") стоят в началото на изречението. Неговата форма зависи от подлога.
👉 Втората част (основния, смисловия глагол) с формата си Partizip II стои в края на изречението (пред точката).
Perfekt = sein/haben + Partizip II
Избирането на спомагателен глагол за начинаещите е доста трудно. Едни глаголи изискват в качеството си на помощник "haben" , а други не могат „да живеят“ без "sein". Днес ще разгледаме сложно минало време със спомагателния глагол "sein".
🔴 SEIN
📌 Ortswechsel — А  В (глаголи, с чиято помощ променяме своето географско положение): gehen, laufen, kommen, fahren, reiten, rennen, fliegen, klettern, steigen, reisen, wandern, schwimmen, fallen, zurückkehren и т. н. Такива глаголи предполагат движение (преместване) от т. А до т. В.
– Wir sind gestern um 17:45 Uhr mit dem Flugzeug in Hamburg angekommen. – Ние пристигнахме вчера в 17:45 със самолета от Хамбург.
— Bist du an diesem Tag nach Hamburg geflogen? – В този ден летя ли до Хамбург?
— Gestern Abend bin ich dort ins Theater gegangen. – Вчера вечерта ходих в театъра.
— Bist du zum ersten Mal nach Hamburg geflogen? – За първи път ли летя до Хамбург?
– Wir sind das erste Mal im Leben geflogen. – Ние летяхме за първи път до Хамбург.
— Einmal bin ich mit dem Auto nach Hamburg gefahren. – Веднъж пътувах до Хамбург с кола.
— Letzten Monat sind wir mit den Kindern ans Meer gefahren. – Миналият месец ходихме с децата на море.
– Sie sind im Meer geschwommen. – Те плаваха по море.
— Außerdem sind wir auf einem Boot auf dem Meer gesegelt. – Освен това плавахме с лодка по море.
 – Seid ihr mit dem Bus gereist? – С автобус ли пътувахте?
– Wir sind ins Gebirge gegangen und durch ein wunderschönes grünes Tal gewandert. – Отидохме в планината и се разходихме през красива зелена долина.
— Seid ihr die Berge bestiegen? – Изкачихте ли планината?
— Zweimal sind wir auf Felsen geklettert. – Два пъти се изкачвахме(катерехме) по скали.
— Aber einen Felswand konnten wir nicht schaffen. Wir sind mehrmals am Anfang gefallen. – Но една отвесна скала не можахме да преодолеем. Няколко пъти  падахме в началото.
— Deshalb sind wir zurückgekehrt. – Затова се върнахме.
🔵 А танцуването например, или местенето на мебели в пространството не се приема като движение от А до В. Това е просто изпълняване на някакво действие или извършване на някаква работа. Затова глаголите "tanzen" или "schieben" в Perfekt използват спомагателния глагол  "haben".
— Gestern den ganzen Abend habe ich auf der Party getanzt. – Вчера на партито танцувах цяла вечер.
— Heute haben wir den ganzen Tag Möbel in der Wohnung geschoben. – Днес цял ден местихме мебели в жилището (квартирата).
📌 Zustandswechsel — промяна на състоянието: einschlafen, aufwachen, erwachen, aufstehen, geboren, sterben, aufblühen, verblühen, erscheinen и др.
– Ich bin in einer kleinen Stadt geboren. – Роден съм в малък град.
– Er ist letztes Jahr gestorben. – Той умря миналата година.
– Wir sind um Mitternacht eingeschlafen. – Заспахме около полунощ.
— Meistens bin ich um 6:00 Uhr erwacht. Aber heute ist Samstag, deswegen bin ich erst um 8:30 Uhr aufgewacht. – Често(повечето пъти) се събуждам в 6:00. Но днес е събота и затова се събудих в 8:30.
🔵 Глаголите "schlafen", "verschlafen" и "sich ausschlafen" се отнася за извършване на действие и затова в Perfekt се използват заедно с "haben".
— Ich habe geschlafen. – Аз спах.
— Ich habe verschlafen. – Успах се.
— Heute habe ich mich gut ausgeschlafen. – Днес добре се наспах.
Още примери с "sein" :
— Mein Sohn ist erst zum Frühstück aufgestanden. – Синът ми стана за закуска.
— Er ist gegen 9:00 Uhr erschienen. – Той се появи около 9:00 часа.
📌 Andere Verben — други глаголи (глаголите sein, werden, bleiben, geschehen, passieren, gelingen, misslingen, begegnen, например)
Ако глаголът "haben" винаги дружи със спомагателния глагол "haben", то и "sein" избира за себе си за помощник.  Гледайки от него, "werden" също взима "sein", тъй като в Perfekt има само два спомагателни глагола.
— Er ist mehrmals in Deutschland gewesen. – Той много пъти е бил в Германия.
— Nach dem Abitur ist er ein Student geworden. – След като завърши училище той стана студент.
— Wir sind zu Hause geblieben. – Останахме вкъщи.
— Heute Morgen bin ich meinem Nachbarn begegnet. – Днес сутринта срещнах съседа си.
— Ja, das ist dir gelungen! ( = Du hast es geschafft.) – Да, успя! Ти го направи!
— Es ist uns misslungen, die Premiere des Films zu sehen. – Не можахме да гледаме премиерата на филма.
— Was ist denn hier passiert? Was ist geschehen? = Also, was ist los? – Какво става тук / Какво се е случило тук?


сряда, 27 февруари 2019 г.

Глаголът irren и неговите производни


1.    ОБЪРКВАМ СЕ, ЗАБЛУЖДАВАМ СЕ при избора на нещо
sich irren – греша, заблуждавам се, лъжа се
der Irrtum – грешка, заблуждение, неправилност, (синоним – der Fehler - грешка, погрешност)
Всеки път, когато признаваме за невярност или погрешност на действията си, ние казваме, че сме направили грешка:
– Ich habe einen Fehler gemacht! Das war mein Fehler, das ist falsch! – Направих грешка! Това беше моя грешка, това е неправилно!
der Fehlertritt – грешна стъпка
Но!!! Ако това е било неправилен ИЗБОР, то на вас ще ви кажат:
– Sie irren sich!!! Wenn Sie dies tun, dann machen Sie einen Fehler! – Вие грешите!!! Ако направите това, ще сгрешите!
– Ich irre mich selten. – Аз рядко греша.
Изказвате неправилно разсъждение:
– Ich habe mich geirrt: Das Konzert ist am Sonntag, nicht am Samstag. – Не бях прав: концерта е в неделя, а не в събота.
– Ich habe mich schon oft geirrt. – Често греша. (Много пъти не съм бил прав).
Изказвайки свое мнение:
– Ich kann mich irren, aber das wird zu eine Katastrofe führen. – Може и да греша, но това ще доведе до катастрофа. – казано по дзруг начин "aber es kann zu einem Fehler führen".
– Wenn ich mich nicht irre, hat sie nächste Woche einen Geburtstag. – Ако не греша, следващата седмица тя има рожден ден.
Възможно е да се объркаме или заблудимв своите предпочитания:
– Er irrt sich. Er hat sich geirrt, sie für eine berühmte Schauspielerin behalten. – Той греши. Той се заблуждава, считайки я за знаменита актриса.
– Ich dachte, er ist mein bester Freund, aber ich hatte mich geirrt. – Мислех, че той е мой добър приятел, но грешах.
– Ich habe mich geirrt, er war nicht das, wofür er sich verraten hat. – Заблудих се в него, той не е това, за което се представя.
– Ich habe mich in meinem Urteil über ihn gründlich geirrt. – Моето мнение за него беше погрешно.
das Urteil - мнение, преценка, съждение;
– nach meinem Urteil – по мое мнение;
– sein Urteil über etwas abgeben – изказвам мнение за нещо;
– sich (Dat.) ein Urteil über edn/etw. bilden – създавам си мнение за нещо/някой.
Разбира се, можете да изразите мнение и по други начини: meinen – считам, имам предвид; die Meinung - мнение.
– Ich bin der Meinung, dass du dich irrst. – Мисля, че се заблуждаваш. / На мнение съм, че грешиш.
– Ich meine, dein Urteil ist falsch. – Мисля/Считам, че съждението ти е невярно.
– Ich habe mir ein gutes Urteil über ihn. – Имам добро мнение/добра преценка за него.
– Er hat sich ein schlechtes Urteil darüber. Zuvor hatte er sich in seinеm Urteil eifach geirrt. – Той има лошо мнение/преценка за това. По-рано той просто се заблуждаваше.
Използвайки глагола "irren" имаме предвид, че ние блуждаем, лутаме се, заблуждаваме се в своите собствени мисли, мнения, преценки, избори.
Често въвеждаме в заблуждение други хора, а понякога и нас ни заблуждават. За тези действия отговаря глагола "verwirren".
А ако се лутаме/заблуждаваме се в чужд град или в гората, ако губим ориентир или объркаме пътя и не намираме изхад? Тук ще ни помогне глагола "sich verirren".
SICH VERIRREN – заблуждавам се, губя се (на непознато място)
Тъй като за този факт се съобщава, когато вече се е случило, то най-често се употребяват формите за минало време на този глагол:
ich verirre mich (Präsens) — verirrte mich (Präterit) — habe mich verirrt (Perfekt)
– Ich habe mich (im Wald) verirrt. – Загубих се (в гората). - (war man vorher nicht im Wald; hat man erst im Wald Orientierungsprobleme bekommen; hat man sich im Wald verirrt)
В приказките децата често се губят (заблуждават се в гората) и тази история започва така: – Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald.
– Ich kenne diese Stadt nicht. Ich habe mich in einer unbekannten Stadt verirrt. – Аз не познавам този град. Заблудих се в непознат град.
– Ohne deine Hilfe kann ich mich verirren. – Без твоята помощ може да се заблудя/изгубя.
– Als ich neu in Köln war, habe ich mich ständig in der Altstadt verirrt. – Когато бях за първи път в Кьолн, аз постоянно се лутах в стария град.
Има и ситуации, когато с тези глаголи може да се обясни, че ние сме сгрешили, объркали (место, цел):
– Ich habe mich in die Damentoilette verirrt (als Mann). – Обърках вратата и попаднах в дамската тоалетна.
Разбира се, има и алтернативни глаголи и изрази за такима ситуации:
– den falschen Weg nehmen – избрах грешен път
– das falsche Ziel nehmen / ein falsches Ziel wählen – избрах грешна цел
– den Ausgang nicht finden – не намерих изход
– die Orientierung verlieren – изгубих ориентир
Тъй като глагола "verlieren" означава "губя ", а "sich verlieren" - " губя се ", то "sich verirren" в тяхната компания се превежда като „блуждая, заблуждавам се, лутам се“. Да ги сравним:
– Was hast du dort verloren? – Какво загуби там?
– Ich verliere meine Geduld! – Губя търпението си!
– Ich habe mich in einer großen Stadt verloren. – Изгубих се в големия град.
– Olga ist immer noch nicht da. Ob sie sich schon wieder verirrt hat? – Олга все още я няма. Тя отново се лута (изгубила се е )?
– In diesen kleinen Gässchen (die Gasse) verirrt man sich leicht. – В тези малки улички е лесно да се загубиш / заблудиш.
– Wir verirren uns seit einer Stunden durch unbekannte Strassen. – Цасове се лутахме по непознатите улици.
VERWIRREN – обърквам, заплитам, смущавам някого, заблуждавам някого.

– Du verwirrst mich. – Ти ме лъжеш (заблуждаваш ми). – (=
Du tust also etwas, was mich verwirrt = konfus macht, ich verstehe dein Verhalten nicht.) - (= Т.е., ти правиш нещо, за да ме заблудиш = смутен съм, не разбирам поведението ти.)
– Du verwirrst mich mit deinen komplizierten Erklärungen. – Ти ме объркваш с твоите сложни обяснения.
– Sie hat uns durch ihre Unwarheit verwirrt. – Тя ни е въвела в заблуда със своята лъжа.
etwas verwirrt jеmanden – някой заблуждава някого
– Falsche Zeugenaussagen über das Verbrechen haben die Polizei verwirrt. – Фалшивите показания на свидетеля за престъплението объркаха полицията.
– Information über den neuen Fahrplan des Zuges hat uns verwirrtrt. – Информация за новото разписание на влаковете ни подведе.
– Diese Darstellung der Adjektivdeklination verwirrt mich. – Тази презентация за склоненията на прилагателните ме обърка.
В зависимост от контекста, глагола "verwirren" може да има и значение "смущавам":
– Das Drehbuch dieses Films verwirrte ihn. – Сценалият на този филм го смути.
– Sein Auftreten verwirrte mich. – Неговата външност ме смути.Konjunktiv II - полезни съвети

В тази статия няма да има обяснение какво е konjunktiv ii , защото вече съм писала за това и преди. Можете да намерите този материал на ст...