сряда, 27 септември 2017 г.

Време, дата, период на немски език

За да обозначим време, числителните бройни и числителните редни, използваме названията на месеците, дните от седмицата или частите на деня. Заедно със тях се използват и специални предлози:

аm – с частите от деня, дните от седмицата и месеците:
am Morgen «на сутринта», am Abend «вечерта» (но: in der Nacht «през ноща»)
am Montag «в понеделник», am Dienstag «във вторник»
am ersten Januar «на първи януари», am dritten Februar «на трети февруари»

im - С месеци, годишни времена и понякога за дати:
im September «през септември», im Dezember «през декември»
im Sommer «през лятото», im Herbst «през есента»
im Jahre 1992 «през 1992 година», im Jahre 2001 «през 2001 година»

um – с часове (точно време):
um 6 Uhr «в 6 часа», um 12 Uhr «в 12 часа»

gegen - С часове (неточно време):
gegen 7 Uhr «около 7 часа», gegen 15 Uhr «около 15 часа»

in - С минути, часове, дни, седмици, месеци, години:
in 5 Minuten «след/през 5 минут», in 2 Stunden « след/през два часа»
in 16 Tagen « след/през 16 дни», in 9 Wochen « след/през 9 седмици»
in 3 Monaten « след/през 3 месеца», in 5 Jahren « след/през 5 години»

von… bis - С дните от седмицата, месеци, години:
von Mittwoch bis Freitag «от сряда до петък»
von Juli bis August «от юли до август»
von 1992 bis 2001 «от 1992 до 2001»

seit - С години:
seit 2001 «от 2001 година»

Представените по-горе не са всички възможни предлози и случаите на употреба им, но са напълно достатъчни, когато говорим за време.
Говорейки за часове, следва да се запомни, че начина за изразяване може да бъде различен. По-долу са дадени възможните отговори на въпроса wie spät ist es? «колко е часът?».

Време Неформално                          Формално
8:00   acht Uhr                                  acht Uhr
8:05   fünf (Minuten) nach acht           acht Uhr fünf
8:10   zehn (Minuten) nach acht          acht Uhr zehn
8:15   Viertel nach acht                      acht Uhr fünfzehn
8:20   zwanzig (Minuten) nach acht     acht Uhr zwanzig
8:25   fünf vor halb neun                    аcht Uhr fünfundzwanzig
8:30   halb neun                                acht Uhr dreißig
8:35   fünf nach halb neun                  аcht Uhr fünfunddreißig
8:40   zwanzig (Minuten) vor neun       acht Uhr vierzig
8:45   Viertel vor neun                        acht Uhr fünfundvierzig
8:50   zehn (Minuten) vor neun            acht Uhr fünfzig
8:55   fünf (Minuten) vor neun             acht Uhr fünfundfünfzig


Неформално немците казват часа, както е показано във втората колонка. Ако този вариант е твърде сложен за вас, може да не го използвате и да прибегнете до формалния изказ. Принципно разлика между двата варианта няма. Просто неформалния изказ се среща много често в всекидневното общуване, а формалния – по радиото или телевизията.

Разгледайте следващите примери:

Am 17. Juli arbeite ich «На 17 юли аз (ще) работя»
Heute um drei Uhr fährt er ab «Днес в три часа той заминава/отпътува»
Ich habe Geburtstag im Oktober «През октомври имам рожден ден»
Wie spät ist es? – Es ist fünf vor sieben «Колко е часът? – Седем без пет»

In zwei Stunden bin ich frei «След два часа съм свободна»

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...