сряда, 7 декември 2016 г.

Поздравления за Коледа и Нова година на немски

Наближават Коледните празници. А подаръците, както и поздравленията, е добре да подготвим по-рано. Представям ви една подборка на интересни поздрави за Нова година и Рождество за ваши близки, приятели или колеги и партньори на немски език. 

Weihnachtsgrüße = Поздрави за Коледа 
Frohe Weihnachten = Весела Коледа / Честито Рождество 
Fröhliche Weihnachten! = Радостна Коледа!
·         Ein frohes Weihnachtsfest! = Весели Коледни празници!
·         Ein gemütliches Weihnachtsfest! = Приятна Коледа!
·         Eine gesegnete Weihnacht! = Благословено Рождество / Коледа!
·         Eine gemütliche Weihnachtszeit! = Приятна Коледа!
·         Schöne Weihnachtszeit! = Прекрасна Коледа!
·         Herzliche Weihnachtsgrüße! =Сърдечни поздрави за Коледа!
·         Ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest! = Спокойна и благословена Коледа!)
Frohe Weihnachten, Zufriedenheit, Gesundheit, Frieden, Glück, Liebe, Erfolg! = Весела Коледа, удовлетворение, здраве, мир, щастие, любов и успех!)

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr = Весела Коледа и добра Нова година 
Guten Rutsch ins neue Jahr! = Всичко добро за Новата година!

Ein beschauliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr wünscht Ihnen [Name/Firma] = Светло Рождество и всичко най-добро през идващата Новата година ви желае [Име/Фирма] 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! = Желаем Ви Весела Коледа и отличен старт през Новата година! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! = На Вас и Вашето семейство Ви желаем благодатно Рождество и отличен старт на Новата година! 

Wir wünschen frohe Weihnachten, Glück, Erfolg und persönliches Wohlergehen im neuen Jahr. = Желаем ви Весела Коледа, щастие, успех и лично благополучие през новата година.. 

Besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017! = Честита Коледа и здрава и успешна 2017 година!

Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihrer Familie ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2017! = На Вас, Вашите служители и Вашето семейство желаем весело Рождество Христово, щастие, здраве и успехи през Новата 2017 година! 

Mit den besten Weihnachtsgrüßen verbinden wir unseren Dank für Ihr Vertrauen und Interesse an unserer Arbeit und wünschen Ihnen für das neue Jahr viel Glück und Erfolg! = Приемете нашите най-сърдечни поздравления за Коледа и нашата благодарност за доверието Ви и интереса към работата ни, и нашите пожелания за щастие и успех през новата година! 

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. = Бихме искали да ви благодарим за вашето доверие и приятното сътрудничество. Желаем ви весела и благодатна Коледа, щастие, здраве и успехи през новата година. 
2 коментара:

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...