петък, 2 март 2018 г.

«Внимание» и «Забранено»


1. В Германия обичат табелите. Това е добре. Така няма опасност да се спънете в необозначено стъпало; няма как да не се справите с вратите в магазина (ако, разбира се, не са самоотварящи се); няма опасност да запалите цигара там, където е забранено и т. н.
2.  (произтичаща от първа точка) В Германия особено много обичат забранителните табели. Доколко това е добре, преценете сами. А за това, какво наистина обичат немците, можете да съдите и по заданията в учебниците по родния им немски език за учениците. Там в самото начало е изобразен „облак“ от забранителни табели и на децата се предлага да измислят свои забрани и да ги впишат в дадените по-долу празни прозорчета. 

Най-разпостранените табели са, разбира се, тези с различни надписи при входа и изхода:

EINGANG   - ВХОД
AUSGANG   - ИЗХОД
KEIN EINGANG   - НЯМА ВХОД
KEIN AUSGANG   - НЯМА ИЗХОД
NOTAUSGANG   - АВАРИЕН ИЗХОД
ZIEHEN   - ДРЪПНИ
DRÜCKEN   - БУТНИ
ÖFFNUNGSZEITEN   - РАБОТНО ВРЕМЕ
GESCHLOSSEN   - ЗАТВОРЕНО

Шофьорите ще търсят заветния надпис:

PARKPLATZ   - ПАРКИНГ
А разхождащите се из града по табелите могат да се ориентират за предназначението на моравите:

LIEGEWIESE   - ПОЛЯНА ЗА ЛЕЖАНЕ
NICHTLIEGEWIESE   - ПОЛЯНКА ЗА НЕЛЕЖАНЕ
Местиня обичай да делят полянките на „лежащи“ и „нележащи“, не означава, че всички минувачи, като видят полянки или други тревни площи, веднага се тръшват като подкосени. Тези табели обикновено се поставят в парка или около университетите, защото хората там просто искат да се разположат удобно. И ето – лятото студентите живописно се групират с учебници в ръка «auf der Liegewiese  », докато съседната тревна площ с цветни лехи или скулптури ще бъде "die Nichtliegewiese".

А ето и едни малко по-заплашителни табели:

VORSICHT, STUFE   - ВНИМАНИЕ СТЪПАЛО
BITTE ABSTAND HALTEN   - МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ (в банка и др.)
EINTRITT VERBOTEN   - ВХОД ЗАБРАНЕН
EINFAHRT VERBOTEN   - ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО (за автомобили)
RAUCHEN VERBOTEN   - ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО
AUßER BETRIEB   - НЕ РАБОТИ
PRIVATES GELÄNDE   - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ
NATURSCHUTZGEBIET   - ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ
BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR   - ПРЕМИНАВАНЕ НА ВАША ОТГОВОРНОСТ

Последната табела е перлата на забранителния жанр. Обикновено можете да я видите на някакъв временен, клатещ се мост над новоизграждащ се канал и в цялост звучи така «BEI NÄSSE BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR  », «при влага – преминете на ваша отговорност». Работата е в това, че при наличието на такова предупреждение, човек, получил травма на такъв мост, не може да даде организацията, която стори моста под съд. И не, че ще обичам думата (и концепцията) "die Gefahr" - опасност, но ми се струва нещо епично в този "напредък към собствената опасност"=

А надписът «PRIVATES GELÄNDE» предупреждава, че преминаването през такъв участък е нежелателно и трябва да се заобикалят отдалече. И все пак, участъците, окрасени с такава табела, в Германия не са много.

Табелата  «NATURSCHUTZGEBIET» се среща обикновено в курортите. Тя означава природните резервати и представлява жълт железен щит, на който заедно с надписа има нарисувана доволно страшна черна сова. На места, обозначени с такава табела е забранено изхвърлянето на боклуци, отсичането на дървета, паленето на огън и лова – ако на някой му хрумне такова нещо.

В някои градове ще срещнете табела Einbahnstraße  . Но не мислете, че това е улица кръстена на някой национален герой. Означава еднопосочна улица.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...