понеделник, 28 ноември 2016 г.

Индикация за начина на извършване на действието при подчинените изречения

Подчинените изречения в немския, въвеждани с «indem» указват за начина, с помоща на който се извършва някакво действие. Например:
  • Wir erziehen unsere Kinder, indem wir ihnen Unterschiede zwischen guten und bösen Taten erklären. – Ние възпитаваме нашите деца, като им обясняваме разликата между добрите и лошите постъпки. = Ние възпитаваме нашите деца, разяснявайки им разликата между добрите и лошите постъпки.
  • Meine Nichte hat eine sehr leckere Pilzsuppe zubereitet, indem sie Zwiebeln und Möhren angebraten hatte. – Моята племенница приготви много вкусна супа, запържвайки лук и морков.
Вместо «indem» може да се използва и «чрез това/посредством – dadurch dass», например:
  • Wir erziehen unsere Kinder dadurch, dass wir ihnen Unterschiede zwischen guten und bösen Taten erklären. – Ние възпитаваме нашите деца чрез това, че им разясняваме разликата между добрите и лошите постъпки. = Ние възпитаваме нашите деца, разяснявайки им разликата между добрите и лошите постъпки.
  • Meine Nichte hat eine sehr leckere Pilzsuppe zubereitet dadurch, dass sie Zwiebeln und Möhren angebraten hatte. – Моята племенница приготви много вкусна супа, като запържи лук и морков.
  • Die kleine Barbara macht ihren Großeltern viel Freude, indem sie ihnen im Garten hilft. = Die kleine Barbara macht ihren Großeltern viel Freude dadurch, dass sie ihnen im Garten hilft. – Малката Барбара прави своите дядо и баба много радостни, като им помага в градината.
С помоща на «indem» могат да се дават указания не само за начина, който е избран за извършването на определено действие, но и за това, което съпровожда дадено действие. В такива случаи като заместители на «indem» могат да се използват «в това време; докато; когато — während» и «при което — wobei», например:

  • Peter erzählte uns über seine Erlebnisse, indem er sich bei unserer Oma mehrmals bedankt hat. = Peter erzählte unsf über seine Erlebnisse, wobei er sich bei unserer Oma mehrmals bedankt hat. = Peter erzählte uns über seine Erlebnisse, während er sich bei unserer Oma mehrmals bedankt hat. – Петер ни разказа за своите впечатления, при което много пъти благодари на нашата баба.
  • Klaus küsste das Mädchen, indem er an seine Frau dachte. = Klaus küsste das Mädchen, wobei er an seine Frau dachte. = Klaus küsste das Mädchen, während er an seine Frau dachte. = Клаус целуваше момичето, мислейки за своята жена. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...