вторник, 22 ноември 2016 г.

Изразяване на начина за извършване на действието с помоща на съюза «indem»

Начина за извършване на различни действия в немския език се изразява с помоща на съюза  «indem», например:
  • Viele Menschen verbessern ihre Gesundheit, indem sie sich abhärten und Sport treiben. – Много хора укрепват здравето си, закалявайки се и занимавайки се със спорт.
  • Meine Cousine hilft ihrem Bruder, indem sie seine Kinder zur Schule bringt und nach dem Unterricht abholt. – Моята братовчедка помага на своя брат, водейки детето му на училище и прибирайки го след часовете /заниманията/.
При превод на такива изречения може да се използват и отделни деепричастия или деепричастни обороти. «Indem» също така може да се замени и с «dadurch dass», например:
  • Viele Menschen verbessern ihre Gesundheit dadurch, dass sie sich abhärten und Sport treiben. – Много хора укрепват своето здраве като се закаляват и се занимават със спорт. = Много хора укрепват здравето си, закалявайки се и занимавайки се със спорт.
  • Meine Cousine hilft ihrem Bruder dadurch, dass sie seine Kinder zur Schule bringt und nach dem Unterricht abholt. – Моята братовчедка помага на брат си като води детето му на училище и го прибира след заниманията. = Моята братовчедка помага на своя брат, водейки детето му на училище и прибирайки го след часовете /заниманията/
В съюза «indem» може да се съдържат указания не просто за начина на извършване на определените действия, но и за това от какво са съпроводени те. В такива случаи съюзът «indem» може да бъде заменен от «при което; през това време – wobei» или с «през това време; докато — während», например:

  • Jennifer bereitete sich zu ihrer Dienstreise nach Spanien, wobei sie ihre Spanischkenntnisse erfrischte. – Дженифър се готви за командировката си в Испания, като през това време освежава своите познания по испански.
  • Seine Nachbarin verbrachte gestern viele Stunden auf ihrem Balkon, während sie ein neues Bild malte. – Нейната съседка прекара много часове на балкона, докато рисува нова картина (= рисувайки през това време нова картина).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...