сряда, 23 ноември 2016 г.

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt: Немските глаголи в минало време

Миналите времена в немския език са три - Perfekt, Präteritum и Plusquamperfekt. Всичките те служат за предаване на действията в миналото и нямат кой знае какви кардинални различия по между си в предаването на действието.
Präteritum представлява просто минало време, използвано предимно в литературните произведения и когато говорещия разказва за минали действия. Модалните глаголи, глаголите sein и haben, по правило, се използват при предаването на минали събития именно в тази времева форма.
По своето наименование Präteritum съвпада с втората от трите основни форми на немските глаголи. Разликата се явява в това, че при спрягането на глагола в дадената времева форма към основата в Präteritum се добавя лично окончание. Изключение са първо и трето лице в единствено число – при тях лични окончания отсъстват.
Präteritum: Спрежение на глаголите
Лице
Силни глаголи
Слаби глаголи
Вспомагателни глаголи
Модални глаголи

лежа — liegen
прозявам се; зея — gähnen
ставам — werden
съм — sein
имам — haben
зная, мога — können
ich
lag-
gähnte-
wurde-
war-
hatte-
konnte-
du
lag-st
gähnte-st
wurde-st
war-st
hatte-st
konnte-st
er
lag-
gähnte-
wurde-
war-
hatte-
konnte-
wir
lag-en
gähnte-n
wurde-n
war-en
hatte-n
konnte-n
ihr
lag-t
gähnte-t
wurde-t
war-t
hatte-t
konnte-t
sie
lag-en
gähnte-n
wurde-n
war-en
hatte-n
konnte-n

Perfekt представлява само по себе си сложно по форма минало време, използвано преимуществено в диалози и разговорна реч. Perfekt предава свързано с настоящето минало време и предшестващо някакво действие в настоящето, изразени в едно и също изречение. За образуването на Perfekt се използва един от спомагателните глаголи (sein или haben) в съответната лична форма в Präsens и миналото причастие Partizip II (третата от основните форми), образувано от смисловия глагол. Глаголът sein за образуването на Perfekt се избира тогава, когато смисловия глагол обозначава движение, бърза промяна на някакво състояние. Освен това има още няколко глагола, които по правило образуват сложно минало време с помоща на sein, които просто трябва да се запомнят: gelingen, werden, begegnen, bleiben, sein, passieren, geschehen. Глаголът haben при образуване на Perfekt се избира в случаите, когато смисловия глагол се явява преходен, модален, възвратен или непреходен, който няма отношение към преместване, движение или изменение на състоянието; или предава състояние от по-дълъг характер (например, спя – schlafen).
Perfekt: Спрежение на глаголите
Лице
seine Gäste überraschen – изненадвам неговите гости
langsam laufen – бавно бягам
ich
habe seine Gäste überrascht
bin langsam gelaufen
du
hast seine Gäste überrascht
bist langsam gelaufen
er
hat seine Gäste überrascht
ist langsam gelaufen
wir
haben seine Gäste überrascht
sind langsam gelaufen
ihr
habt seine Gäste überrascht
seid langsam gelaufen
sie
haben seine Gäste überrascht
sind langsam gelaufen

Plusquamperfekt също представлява сложно минало време, което се използва в речта при такива ситуации, когато е необходимо да се подчертае предшестването на едно действие от друго в миналото. Следващото след изразеното в Plusquamperfekt действие се изразява от друг глагол в Präteritum. Избора на спомагателни глаголи се извършва по същата схема, както и при Perfekt.
Plusquamperfekt: Спрежение на глаголите
Лице
seine Gäste überraschen – изненадвам неговите гости
langsam laufen – бавно бягам
ich
hatte seine Gäste überrascht
war langsam gelaufen
du
hattest seine Gäste überrascht
warst langsam gelaufen
er
hatte seine Gäste überrascht
war langsam gelaufen
wir
hatten seine Gäste überrascht
waren langsam gelaufen
ihr
hattet seine Gäste überrascht
wart langsam gelaufen
sie
hatten seine Gäste überrascht
waren langsam gelaufen

Примери за използване на минало време:
 • Den ganzen Sommer verbrachte Irma in ihrem kleinen Landhaus, genoss frische Luft und Einsamkeit. – Цялото лято Ирма прекара в своята малка вила (извънградска къща), наслаждавайки се на свежия въздух и уединението (повествователен Präteritum).
 • Hat dir Irma verraten, wo sie diesen Sommer verbracht hat? – Ирма разкри ли ти къде е прекарала това лято (диалогов Perfekt)?
 • Wir sind jetzt bei Irma, die uns in ihr gemütliches kleines Landhaus eingeladen hat. Ние сега сме в Ирма, която ни покани в своята уютна малка вила (второ действие в Perfekt предшества първото в Präsens).
 • Als wir Irma besuchen wollten, entdeckten wir, dass sie vor ein paar Monaten ihre Wohnung verlassen hatte. Когато (тъй като) искахме да посетим Ирма, ние открихме, че тя преди един месец е напуснала своето жилище (последното действие в Plusquamperfekt предшества двете първи в Präteritum).


3 коментара:

 1. Благодаря!Утре имам входно по немски и исках да си припомня времената!Много ми помогна!

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте , искам да ви благодаря за полезната информация която предоставяте на начинаещите които изучават немски език.
  Имам един въпрос , не ми е ясно как точно се превежда Претеритум и как точно Перфект.
  Например : "Вчера ходих на работа"
  1. Gestern ich ging zur Arbeit.
  2. Gestern bin ich zur Arbeit gegangen.
  Кой пример е по-правилно да се каже и защо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зависи къде ще използвате миналото време - в писмена или в устна реч. Макар, че и извън основните правила има изключения. Разгледайте и останалите публикации във блога.

   Изтриване

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...