сряда, 21 февруари 2018 г.

Модалният глагол müssen


Глагол müssen се превежда като «длъжен съм, трябва да», изразявайки задължение пред самия себе си или неизбежност на случващото се, т. е.:

а) обективна необходимост, причинена от обстоятелствата, външни условия, настоящата ситуация;

Ich muss nach Hause gehen. Es ist schon spät. – Аз трябва да си отивам у дома. Вече е късно. (обстоятелство – късното време и необходимост – да се прибера у дома, за да хвана автобуса например)

b) необходимост, задължение като морален дълг, вътрешно убеждение

Ich muss dem Verletzten helfen. – Трябва да помогна на ранения. (Аз не мога да постъпа по друг начин)

c) задължение по силата на закона

Radfahrer müssen hintereinander fahren. – Велосипедистите трябва дакарат един зад друг.

d) задължение, породено от природни сили

Der Sturm war so stark, dass unser Boot kentern musste. – Бурята беше толкова силна, че лодката, че лодката ни (трябваше) се преобърна.

e) предположение, основано на обективни факти, наблюдения и размишления (степен на увереност почти 100%)

Er muss sehr klug sein. – Той трябва да е много умен.


Спрежение на глагола müssen в сегашно врерме:
ich muss
du musst
er (sie, es) muss
wir müssen
ihr müsst
Sie (sie) müssen

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...