неделя, 12 юли 2015 г.

Да се разберем в отказите ;)

ablehnen – aufgeben– verzichten – weigern,sich - – verweigern
ablehnen - etw A, jmdn A – отклонянам, отказвам се от нещо, отхвърлям предложение; отричам, не одобрявам, не признавам /творба, автор, теория/. Отнася се за нещо или някого, които ни предлагат.

Wir haben diesen Raum abgelernt. –
Ние се отказахме от това /предлаганото/ помещение.

Die Mannschaft lehnte diesen Тrainer ab. –
Отборът се отказа от този треньор /от предложения кандидат/.

aufgeben etw A, jmdn A –
отказвам се, отричам се от нещо/някой; напускам, изоставям нещо/някого; зарязвам, отписвам /разг./ Отнася се за нещо, което вече имаме или притежаваме; човек, с който имаме връзка/отношения.

Wir haben diesen Raum aufgegeben- Ние се отказахме от това помещение /което вече сме заемали; изоставяме помещението/.

Sie gab das Studium ab. – Тя се отказва /изоставя следването.
Alle Lehrin haben diesen schwierigen Schüler aufgegeben. – Всички учители се отказаха от този труден ученик.
verzichten auf etw A /jmdn A – доброволно се отказвам от нещо /желани или достижимо/ заради някакви убеждения или заради заради някого; въздържам се от нещо в името на някакви убеждения.

Wir haben auf diesen Raum verzichtet. –
Ние се отказахме от това /ненужно нам/ помещение.

Der Konstrukteur hat auf einen Hilfer verzichtet. – Конструкторът се отказа от помощник.
weigern,sich – отказвам да направя нещо, не съм съгласен да направя нещо.

Man weigerte sich, uns diesen Raum zur Verfügung zu stellen. –
Отказаха ни да ни предоставят това помещение /което ние сме искали/.
verweigern jmdm D etw A – отказвам нещо; отклонявам /молба/; не давам нещо очаквано, желано, необходимо.

Man hat uns diesen raum verweigert. –
Отказаха ни това /желано от нас/ помещение /не ни го предоставиха/.

Der Unternehmer verweigerte den Streikenden die Lohnerhöhung. –
Предприемачът отказа на стачкуващите повишение на заплатата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...