неделя, 12 юли 2015 г.

За лицето...

das Gesicht – лице, физиономия

ein junges / altes / faltiges / hübsches Gesicht —
младо / старо / сбръчкано / симпатично лице

ein erstauntes / erschrockenes / trauriges Gesicht machen —
правя удивлена / уплашена / тъжна физиономия

das Gesicht abwenden* —
отвръщам лице

Die Sache bekommt ein (ganz) anderes [neues] Gesicht. —
Делото получи съвсем друго лице / представя се в нова светлина.е.

Sie ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. —
Тя съсипа майка си. / Отряза майка си в лицето

der Gefahr ins Gesicht sehen* —
гледам опастноста в лицето

ein langes Gesicht machen —
правя недоволна физиономия

das Gesicht verlieren* —
губя лицето си/индивидуалноста си

j-m ins Gesicht lachen —
смея се на някого в лицето

j-m ins Gesicht lügen —
лъжа някого в лицето му

den Tatsachen ins Gesicht [Auge] sehen* —
поглеждам фактите в лицето /очите/

j-m ins Gesicht springen* —
нахвърлям се в лицето на някого

sein wahres Gesicht zeigen —
показвам истинското си лице

j-m ins Gesicht sehen* —
гледам някого в лицето

j-m etw. (A) ins Gesicht sagen —
казвам нещо на някого в лицето

j-m nicht ins Gesicht sehen [blicken] können —
не смея да погледна някого в лицето /в очите/ (от углризение на съвестта и т.н.)

j-n / etw. (A) aus dem Gesicht verlieren* —
изпускам (някого или нещо) от поглед

j-m aus dem Gesicht sein* —
да бъда извън полезрението (на някого)

ins Gesicht fallen* (s) —
набива се в очите /очевидно

zu Gesicht kommen* (s) —
попадам в полезрение

Er hatte ein Gesicht im Traum. —
Той имаше видение в съня си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...