сряда, 26 октомври 2016 г.

Слаби глаголи

Глаголът смело може да се нарече една от най-важните части на речта, без която трудно можем да си представим който и да било език. Немският език не е изключение. 
Немските глаголи се състоят от корен и окончания: lach-en (смея се), folg-en (следвам), trag-en (нося), geh-en (отивам).
Съществуват силни и слаби глаголи, както и някои смесени.
Немските слаби глаголи се спрягат по прост шаблон. Болшинството глаголи в немския са слаби. Силните и смесените глаголи се спрягат с изменение в основата им. Тяхното количество е значително по-малко.
Слабите глаголи в немския образуват сложните форми на минало време (Präteritum и Plusquamperfekt) с помоща на спомагателните глаголи haben и sein.

С haben
Präsens (сегашно време)                              Präteritum (минало време)
Singular           ich lache                                 ich lachte
(ед. ч.)            du lachst                                 du lachtest
                        er, sie, es lacht                       er, sie, es lachte
Plural               wir lachen                                wir lachten
(мн. ч.)            ihr lacht                                   ihr lachtet
                        sie lachen т                                         sie lachten

Perfekt (минало време)                                            Plusquamperfekt (минало време)
Singular           ich habe gelacht                                  ich hatte gelacht
(ед. ч.)            du hast gelacht                                   du hattest gelacht
                        er, sie, es hat gelacht                         er, sie, es hatte gelacht
Plural               wir haben gelacht                               wir hatten gelacht
(мн. ч.)            ihr habt gelacht                                   ihr hattet gelacht
                        sie haben gelacht                               sie hattet gelacht  

C sein
Präsens (сегашно време)                                          Präteritum (минало време)
Singular           ich folgе                                              ich folgte
(ед. чис.)         du folgst                                              du folgtest
                        er, sie, es folgt                                    er, sie, es folgte
Plural               wir folgen                                            wir folgten
(мн. чис.)        ihr folgt                                                ihr folgtet
                        sie folgen                                            sie folgten

Perfekt (минало време)                                            Plusquamperfekt (минало време)
Singular           ich bin gefolgt                                     ich war gefolgt
(ед. ч.)            du bist gefolgt                                     du warst gefolgt
                        er, sie, es ist gefolgt                            er, sie, es war gefolgt
Plural               wir sind gefolgt                                   wir waren gefolgt
(мн. ч.)            ihr seid gefolgt                                    ihr wart gefolgt
                        sie sind gefolgt                                   sie waren gefolgt 
Изводите, които можем да направим са следните:
— немските слаби глаголи не променят кореновата си гласна;
— окончанията в Претеритум се образуват с помоща на суфикса  –te- ;
— причастие, което се образува от слаб глагол има окончание  –t .

1 коментар:

  1. Здравейте аз уча немски език в момента в Германия.И за съжаление мие много трудно,немога да схвана последователността на изреченията.Бихтели могли да ми помогнете.Благодаря

    ОтговорИзтриване

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...