вторник, 4 август 2015 г.

Личните и безлични неопределени частици (man, es)

В немския език задължително има подлог и сказуемо. В българският език не винаги  те се съдържат в изречението – напр. Говорят, че... . В немският езит в такива случаи се използва специално местоимение:
Man sagt, dass das Wetter morgen schön wird. – Казват, че времето утре ще бъде хубаво.
Man lebt nur einmal. – Живее се само веднъж.
Man sieht nichts. – Нищо не се вижда.
In diesem Sommer trägt man Miniröcke. – Това лято се носят миниполи.
Wie macht man das? – Как се прави това?
Wie sagt man das auf Deutsch? – Как се казва това на немски?
Wo kann man Geld wechseln? – Къде може да се обменят пари?
Т. е. Взели са думата Mann (мъж), написали са го с малка дума и са махнали едното n. Получил се е някакъв „призрачен” man – някой си там (не е важно кой точно) говори, гледа, носи, прави
 

В Akkusativ и в Dativ man се превръща съответно в  einen, einem:
Man kann nicht nur das tun, was einem Spaß macht. – Невъзможно е да се прави само това, което доставя удоволствие.
Wenn man ihn mal braucht, lässt er einen im Stich. – Когато се нуждае от него, той го остави на произвола на съдбата.
 
Но има и такива изречения, къдетоизвършител на действието въобще липсва. Той е безличен. В такива случаи в качеството на подлог се използва местоимението es (то):
Es regnet den ganzen Tag. – Целият ден вали дъжд.
Es riecht nach Fisch. – Мирише на риба.
Es ist warm. – Топло е.
Es ist spät. – Късно е.
Wie spät ist es? – Колко е часът? (Колко късно е?)
Es ist 7 Uhr. – 7 часа е .
Es geht. – Добре / става.
Wie geht es Ihnen? – Как сте?
Es gibt hier eine Diskothek. – Тук има дискотека.
Gibt es hier in der Nähe eine Bushaltestelle? – Тук наблизо има автобусна спирка?
Понякога безличното местоимение es се използва и с обратен словоред:
Es fahren viele Autos. – Вървят /има, пътуват/ много коли.
Защо? Може да се каже и:
Viele Autos fahren. – Много коли пътуват.
Или, с обратен словоред:
Hier fahren viele Autos. – Тук има много коли.
Обратния словоред е възможен, защото имаме hier. А ако го няма? Как да кажем просто: Има много коли? Тъй като в немският език обратен словоред се разрешава само в този случай, когато изречението започва със някакъв второстепенен член.
За да се съобразим с това правило, ние поставяме в началото на изречението безличното местоимение еs. То служи като повод за обратния словоред и не се превежда на български:
Viele Bücher waren in der Buchhandlung. – Много нови книги има в книжарницата.
In der Buchhandlung waren viele neue Bücher. – В книжарницата има много нови книги.

Es waren viele neue Bücher in der Buchhandlung. – Има много нови книги в книжарницата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...