четвъртък, 17 май 2018 г.

Незаменимо пособие „Как да напишем писмо на немски език“

 Писмо на немски език е важна част от много от езиковите изпити. Освен това е част от живота в Германия, от която няма как да се скриеш.

Днес ще ви разкажа затова, какви готови фрази и шаблони можем да използваме при писането на писма, а също така и за някои думи и словосъчетания, и с кои други изрази можем да ги заменим.

Плик
И така, за начало да разгледаме един плик за писма. Или по-точно: как да го оформим и как да напишем адреса.
Адресът на подателя се пише в горния ляв ъгъл. Адресът на получателя — долу в дясно.
Адресът на немски се пише по следния начин:
-       Първо се пише името и фамилията на адресата/адресанта
-       Улицата и номера;
-       Пощенския код и името на града
-       И на последно място – държавата.

И трябва да изглежда по този начин:
Herrn Philipp Müller
Moritzsrtaße 11
89670 Heidelberg
Deutschland
Как да започнем писмото?

Sehr geehrte Damen und Herren. — Уважаеми дами и господа. — Така започват писмата до важни истанции и към непознати хора.

Ако знаете към кой конкретно се обръщате, то може да използвате гореупоменатата форма в следния вид:
Sehr geehrter Herr Müller — Уважаеми господин Мюлер…
Sehr verehrter Herr Fröhlich — Уважаеми господин Фрохлих…
Guten Tag, Herr Hartmann — Добър ден, господин Хартман…
Sehr geehrter, lieber Herr Fischer — Скъпи, многоуважаеми Фишер…

Писмата до приятелите обикновено започват така:
Lieber Heinz — Скъпи Хайнц
Hallo Maria — Привет, Мария
Hallo liebe Tanja — Привет, скъпа Таня

Писмата към хора, към които вие се обръщате на  Frau и Herr, но ги познавате добре (съседи, бивши колеги), може да започват така:
Liebe Frau Müller — Скъпа госпожо Мюлер

Ако получателите са двама, то трябва да се обърнете към всеки поотделно:
Sehr geehrter Herr Schwarz, sehr geehrte Frau Schulz — Многоуважаеми господин Шварц, многоуважаема госпожо Шулц
Liebe Anna, lieber Fritz — Скъпа Анна, скъпи Фритц

След приветствията не се слагат точки, многоточия или удивителен знак. Обикновено немците слагат запетая и започват на нов ред с малка буква повествованието (основната част на писмото).

Писмо на немски език — полезни фрази!

Ако пишете отговор на някакво писмо, можете да започнете с една от следните фрази:
Vielen Dank für ihren Brief. — Много благодаря за Вашето писмо.
Herzlichen Dank für Ihre schnelle Antwort. — Много благодаря за Вашият бърз отговор.
Ich habe Ihr Schreiben erhalten — vielen Dank. — Получих Вашето писмо – много благодаря.
Ich danke Ihnen herzlich für ihre Hilfe. — Сърдечно благодаря за Вашата помощ. 
Schön, dass Sie mir so schnell geantwortet haben. — Добре, че ми отговорихте толкова бързо.
Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht schon früher geantwortet habe. — Извинете, че не Ви отговорих по-рано.
Ich habe mich über Ihren/deinen Brief sehr gefreut.  — Много се зарадвах на Вашето/твоето писмо.


Следващите фрази могат да се използват, ако вие отдавна не сте писали на свой приятел, приятелка, съученик или колега:

Es war schön, mal wieder von dir zu hören. — Беше ми много приятно да получа отново вест от теб.
Ich komme leider erst jetzt dazu, dir zu schreiben. —За съжаление, чак сега намерих време да ти пиша.
Es tut mir leid, dass ich dir erst jetzt schreibe. — Извинявай, че едва сега ти пиша.
Ich wollte dir schon ewig schreiben, aber du weißt ja, wie es ist. — Отдавна исках да ти пиша, но знаеш как е.
Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. — Съжалявам, че не сме се свързвали толкова дълго.
Jetzt haben wir schon ewig nichts voreinander gehört. — Цяла вечност не сме чували.
Ich hoffe, es geht dir gut. — Нодявам се, че всичко е наред.
Hier ist alles beim Alten. — Тук всичко е по старому.
Hier ist alles wie immer. — Тук е както винаги.
Wie geht es dir denn so? — Как си? Как са нещата при теб?

Немските лингвисти призовават да не се усложнява езика в писмата и препоръчват по-прости варианти на някои фрази:

den Beweis erbringen — beweisen — доказвам
den Vorschlag machen — vorschlagen — предлагам
In Rechnung stellen — berechnen — изчислявам
zum Abschluss bringen — abschließen — завършвам, довършвам
Entscheidungen treffen — entscheiden — решавам
Befehle erteilen — befehlen — препоръчвам, нареждам, изисквам
eine Prüfung vornehmen — prüfen — проверявам
Zahlung leisten — zahlen — плащам
zu Verordnung machen — verordnen — постановявам, предписвам
einen Verkauf tätigen — verkaufen — продавам
zur Auslieferung bringen — ausliefern — доставям
eine Untersuchung vornehmen — untersuchen — изследвам
am heutigen Tag — heute — днес
letzten Endes — schließlich — в края на краищата
aus oben genannten Gründen — deshalb — затова
ich bin in der Lage — ich kann — аз мога

Има ред английски думи, които са се наместили удобно в немски писмен език, и които могат да се заменят с техния немски аналог. Особено при писмата. Ето някои чуждици, които имат чудесни немски алтернативи:
absolut — völlig — абсолютно
total — ganz — напълно
simpel — einfach, schlicht — просто, лаконично
definitiv — endgültig — окончателно
substanziell — wesentlich — значително
inklusive — inbegriffen, einschließlich — ввключително
opportun — angebracht, vorteilhaft — благоприятно
illustrieren — veranschaulichen, erläutern — илюстрирам, нагледно обяснявам
sekundär — zweitrangig — вторичен

Черен списък от думи, съгласно Гьоте

Великят Гьоте много обичал да пише писма. Следващите думи той е вкарал в  «черен списък», наречен «Überflüssig» — излишно, ненужно:
Ich glaube — Аз мисля
Ich möchte sagen — Искам да кажа
Man könnte sagen — Може да се каже
Aufrichtig gesprochen — Честно казано

И още ред думи Гьоте счита за незадължителни при писането на писма, тъй като те не влияят на смисъла на текста:
beinahe (практически),  denn (защото, отколкото), doch (но),  einigermaßen (в някаква степен), fast (почти), geradezu (буквално), gewissermaßen (в известен смисъл; по някакъв начин), irgend (някакво), ohne Zweifel (без съмнение),  ungefähr (примерно), vielleicht (възможно), wahrscheinlich (вероятно), wenigstens (поне), zugegeben (признавам)

Завършващи фрази
Преди да се сбогуваме, необходимо е по някакъв начин да завършим текста. По-долу описаните фрази могат да се използват за свързващи.

Деловите писма могат да завършват с една от тези фрази, ако им „подхождат“ по смисъл:
Ich hoffe auf Ihr Verständnis. — Надявам се на Вашето разбиране.
Schön heute vielen Dank für Ihre Mühe. — Предварително благодаря за Вашето старание/усилие.
Über eine schnelle Lösung würde ich mich freuen. — Буду рад быстрому решению.
Ich hoffe, dass Sie mich schnell benachrichtigen. — Надявам се, че бързо ще ме информирате.
Ich freue mich auf Ihren Anruf. — Ще се радвам на Вашето обаждане.
Ich freue mich auf das Treffen mit Ihnen am... — Ще се радвам да се срещна с Вас на…
Sobald es Neuigkeiten in der Angelegenheit gibt, werde ich mich bei Ihnen wieder melden. — Веднага, щом има новини по въпроса, ще се свържа с Вас.
Ich freue mich auf Zusammenarbeit mit Ihnen. — Радвам се за нашата съвместна работа.

При писмата за приятелите и роднините подхождат следните изречения:
Ich hoffe bald von Ihnen/ dir zo hören. — Надявам се скоро да ви/да те чуя.
Vergiss nicht, mir zu schreiben! — Не забравяй да ми пишеш!
So, das war’s von mir. Was gibt es bei dir Neues? — И така, това е всичко от мен. Какво ново при теб?
Ich muss jetzt zum Ende kommen, weil… — Трябва да рпиключвам, защото…
Jetzt bist du wieder auf dem neusten Stand. — Сега знаеш всичко ново за/около мен.
Es wäre schön, wenn wir uns bald wiedersehen könnten. — Би било прекрасно, ако можем скоро да се видим. .
Alles Liebe und pass auf dich gut auf. — Всичко добро и се пази.

И сбогуването накрая
Ето така завършват немците писмата си:

Mit freundlichen Grüßen — С приятелски поздрав
Mit freundlichen Grüßen, Ihr — С уважение, ваш ...
Mit herzlichen Grüßen — С уважение (но към близък или познат човек)
Freundliche Grüße — С уважение (както и предният израз)
Mit besten Grüßen — С най-добри пожелания
Beste Grüße aus Köln — С най-добри пожелания от Кьолн
Grüße aus dem verregneten Hamburg — Поздрави от дъждовния Хамбург
Herzlichst — Искрено
Alles Liebe — С любов
Alles Liebe dein/ deine — С любов, твой/твоя
Bis bald — До скоро

Официално писмо – външен вид
Официалните писма имат стандартен вид:
Разбира се, в сериозните книги по бизнескореспонденця се говори и за разстояния в сантиметри между темата на писмото и основната част и т. н., които 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...