четвъртък, 17 май 2018 г.

Пиян по немски - леко петъчна тема


Думата «пиян» стандартно се превежда на немски като «betrunken».  Но не всеки пиян е в действителност пиян, и не всеки  много силно пиян можем да го наречем просто пиян. Затова представям на вашето внимание градацията на тази дума, според немските стандарти – може пък на някой да му се наложи правилно да опише това състояние:

Отначало човек е nüchtern (трезвен) -> angeheitert (развеселен) -> angetrunken (подпийнал) ->  betrunken (пиян) ->  besoffen (силно пиян) ->veilchenblau (пиян на талпа/до посиняване)  -> stockbetrunken (мъртво пиян).
А някои от думите имат и синоними - «мъртво пиян» може да се преведе и със следните думи: sternhagelvoll  и sternhagelblauНо и само blau също означава «порядъчно пиян».

«Подпийнал» може да се преведе и с думите beschwipstbenebelt (дословно: замъглен) , angesäuseltИли с фразата «in Weinlaune» — означаваща дословно «във винено настроение».Веднъж „дойде“ този алкохол и стана...

Пиян по немски - фрази!!!

Der Wein ist mir in den Kopf gestiegen. — Виното ме удари в главата.
Der Wein hat mich schläfrig gemacht. — Виното ми подейства приспиващо.
Er hat sich besoffen. — Той се напи.
Darf ich auf dein Wohl anstoßen? — Може ли да пия за твое здраве?
Ich trinke auf deine Gesundheit. — Пия за твое здраве.
Ich glaube, er ist beschwipst. — Струва ми се, че той се „замота“.
Er hat einen Schwips. — Той е на черешата.
Er betrinkt sich bis zum Umfallen. — Той пие докато не падне.
Er ist stockbetrunken. — Той е мъртво пиян.
Er ist stocknüchtern. — Той е трезвен като краставичка.
Er hat einen Kater. — Махмурлия е.
Er muss einen Kater vertreiben. — Трябва да му мине махмурлука.
Er ist eine durstige Seele. — Той е пияница. (буквално – Той има жадна душа.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...