понеделник, 29 юни 2015 г.

Изразяване на времеви интервал

С помоща на кои наречия можем да изразим на немски език времеви интервал?

I. Когато
 действието е извършено неотдавна, скоро преди дадения момент.

vorher –
преди, по-рано
einige Tage vorher –
преди няколко дена
am Abend vorher –
в ноща преди
vorhin –
неотдавна, преди малко, одеве

Ich hatte das schon vorher gemacht.
Правил съм това и преди / Вече съм правил това.
Ich habe das vorhin erledigt.
Преди малко свърших това.

II. Когато
 действието е завършено или започнато

schon –
вече
Du bist schon zurück!
Ти вече се върна!

bereit – готов (свършил съм, направил съм нещо)
Er ist zu allem bereit.
Той е готов на /за/ всичко.

gerade –
тъкмо, точно, в момента, сега
Er ist gerade gekommen.
Той тъкмо дойде.

Ich habe das schon/bereits/gerade gemacht.
Това вече/тъкмо го направих.

III.
Когато действията са се случили преди няколко дни или седмици

kürzlich –
напоследък, скоро, наскоро
neulich –
наскоро, неотдавна, преди известно време, в последно време
vor kurzem –
наскоро
seit kurzem –
отскоро

Rate mal, wen ich neulich/kürzlich/vor kurzem getroffen habe.
Познай кого срещнах неотдавна/ скоро/ наскоро.

За да покажем, че действието е извършено отдавна, употребяваме:

früher –
преди, по-рано
früher war das anders –
преди беше различно/друго
Früher sind wir sonntags immer spazieren gegangen.
Преди/По-рано в неделя винаги ходим на разходка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...