петък, 16 юни 2017 г.

Употреба на определителен, неопределителен и нулев член

Число
Единствено
Множествено
Род
Женски
Среден
Мъжки
Артикль
неопр.
опред.
неопр.
опред.
неопр.
опред.
неопр.
опред.
Nom.
eine
die
ein
das
ein
der
die
Gen.
einer
der
eines
des
eines
des
der
Dat.
einer
der
einem
dem
einem
dem
den
Akk.
eine
die
ein
das
einen
den
die

Определителен член се употребява в следните случаи:
 • Със съществителни, които обозначават конкретни предмети, състояния, явления или лица, които са по-рано упоменати и, съответно, са известни на говорещия, например:
Vor ein paar Tagen habe ich einen interessanten Artikel über die bekanntesten Schwimmhallen der Welt gelesen.Der Artikel war mit zahlreichen Bildern versehen. – Преди няколко дни прочетох много интересна статия за най-известните плувни басейни в света. (първо споменаване на статията). Статията бе съпроводена от множество фотографии. (конкретна, по-рано спомената статия).
 • Със съществителни имена, явяващи се неповторими, особени, уникални и със съществителни имена, охарактеризирани от прилагателни в превъзходна степен, напр.:
Das höchste Gebäude in dieser Stadt ist das Rathaus. – Най-високото здание в този град е кметството. (уникално по своите параметри съоръжение).
 • Със съществителни имена, съпроводени от числителни редни в ролята на определение, напр.:
Du schreibst schon den vierten Aktikel zu diesem langweiligen Thema. – Ти пишеш вече четвърта статия по тази скучна тема.
 • Със съществителни, назоваващи страни и градове и употребени с отнасящите се към тях определения, ако те са в среден род; а също така и със съществителни, назоваващи държави в женски, мъжки род или имащи множествено число, напр.:
Das moderne Budapest ist wirklich sehenswert. – Модерната (съвременната) Будапеща действително заслужава да се види. (Ако определението към думата Будапеща отсъстваше, то няма да се използва член, както всички градове в среден род).
Die Mongolei gehört zu den Staaten, über die man wenig spricht. – Монголия се отнася (е една от) към страните, за които се говори малко. (Държавите в женски род винаги се употребяват с пълен член.).
 • Със съществителни, назоваващи различни календарни дати, например:
Der Mittwoch ist der dritte WochentagDer Mai ist für uns der wichtigste Monat. – Сряда е третия ден от седмицата. Май е най-важният за нас месец.
 • Със съществителни, след които следва определение, представляващо причастен оборот, напр.:
Die Zigaretten, die dein Mann raucht, riechen nach Pflaumen. – Цигарите, които твоят мъж пуши, миришат на слива. 
 • пред фамилията на хора, използвана за обозначаването на семейството като цяло, напр.:
Am nächsten Mittwoch haben wir die Blumbergs zum Abendessen eingeladen. – Следващата сряда ние сме поканили Блумбергови на вечеря.
Неопределителните членове в немския език се употребяват в следните случаи:
 • със съществителни, назоваващи неизвестни, за първи път споменавани явления, предмети, състояния, например:
Plötzlich sah Peter eine Kleinigkeit, die er früher nicht gemerkt hat. – Изведнъж Петер видя една дреболия, която той не е забелязал по-рано.
 • Със съществителни, назоваващи предмети, явления и т. н., явяващи се един от много подобни, напр.:
Der Chiemsee ist einer der zahlreichen bayerischen Seen. – Кимзее е едно от многото баварски езера.
 • Със съществителни, участващи в сравнения, напр.:
Dein Kater sieht wie ein mittelgrosser Hund aus. — Твоята котка изглежда като куче, среден размер.
 • Със съществителни, стоящи след израза es gibt и глаголите нуждая се = brauchen; имам = haben, напр.:
In diesem Dorf gibt es nur eine grosse Strasse. – В това село има само една голяма улица.
Употреба на нулев член
Нулевите се употребяват в следните случаи (иначе казано изпуска се членуването):
 • Пред имената на хора, например:
Wir haben Kurt Wernike im Herbst 2005 kennengelernt. – Ние се запознахме с Курт Вернике през пролетта на 2005.
 • пред съществителни, определенията към които са собствени имена, напр.:
Er hat gestern Annas Schwester im Hafen getroffen. – Вчера на пристанището той срещна сестрата на Анна.
 • пред съществителни в названията на произведения, заглавия, обяви, например:
Gebrauchtwagen in München – Поддръжка на автомобили в Мюнхен (рубрика).
 • Пред съществителни, назоваващи професия, занятие или националност на хора, например:
Seine Frau ist Russin. – Неговата жена е рускиня.
 • Пред съществителни имена и абстракции, отразяващи чувства, материали, вещества и т.н., например:
Mein neuer Rundtisch wird unbedingt aus Holz sein. – Моят нов кръгъл стол обезателно ще бъде направен от дърво.
Zwiebelwurst und Schinken müssen immer in unserem Kühlschrank sein. – В нашия хладилник винаги трябва да има колбас/наденица/ с лук и бекон.
 • Пред съществителни, назоваващи държави и градове в среден род, например:
Olga fliegt nach Sydney am Wochenende. – През почивните дни Олга лети за Сидни.

 • пред съществителни, явяващи се компоненти на устойчиви изрази, фразеологизми и пословици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...