четвъртък, 22 юни 2017 г.

Dativ в немския език

Представете си, че скоро е нова година и вие съставяте списък – на кой какво да подарите. Ето тук на помощ идва дателен (давам на кого?) падеж – Dativ.

И така, ето  го проблема: Wem schenke ich was? – На кого какво да подаря?
Der Vater: dem Vater (dem, ihm) schenke ich einen Krimi. На бащата (на него) подарявам кримка /криминален роман.
Die Mutter: der Mutter (der, ihr) schenke ich ein Bild. – На майката (на нея) подарявам картина.
Das Kind: dem Kind(e) (dem, ihm) schenke ich eine Puppe. – На детето (на него, нея) подарявам кукла.
Ако имате няколко деца:
Die Kinder: den Kindern (denen, ihnen) schenke ich Puppen.

Както може би знаете, в Akkusativ промяна има само в мъжки род. В Dativ измененията са на всякъде – във всички родове и в множествено число. Но в това няма нищо сложно.
В мъжки и среден род при Dativ прилича донякъде може би на българския по своето окончание:
Кому? – Wem? На него – dem, ihm.
Сравнете с Akkusativ: Wen? Den, ihn. – Кого? 

Ако думата е в женски род, то определителния член в женски род сменя „пола” си (така по-лесно може да се запомни): die се превръща в der. По същия начин се променя и местоимението: sie – ihr (на нея).

Ако си имаме работа с множествено число, то определителния член die се променя в den, т. е. ще изглежда също както в Akkusativ,  мъжки род. Освен това и самото съществително получава добавка – окончание -n. По същата логика се образува и местоимението: denen, ihnen (тези, на тях): den+en, ihn+en. И, съответно, вежливата форма (от 3-то лице множествено число): Sie – Ihnen (Виена Вас). Например:
Wie geht es Ihnen? – Как сте?

Или по-просто казано: за множествено число просто трябва да запомним формата: den Kindern на децата. (всичко завършва на -n).

Нека да продължим списъка с подаръците за вашето голямо семейство:
die Brüder – den Brüdern (братята),
die Schwestern – den Schwestern (сестрите, тук -n е и в изходната форма),
die Söhne – den Söhnen (синовете)…

Ако думата има „английско” множествено число (окончава на -s), то при него е неловко да се присъедини немското окончание -n: den Krimis  криминалета (книги).

До този момент всички примери бяха с определителен член. Ако членът е неопределителен, то всичко е аналогично, също и окончанията:
einem Mann един мъж, einem Kind – рдете, einer Frau – жена.

В множествено число, както вече знаем, няма неопределителен член. И затова тук е просто: Kindern – детям. Добавяме само окончанието n.

Остава да отбележим, че понякога можем да срещнем старата форма на Dativ за мъжки и среден род с окончание -е: dem Kinde. Тя е характерна основно за едносрични, исконно немски съществителни (при това в днешно време е актуална форма без окончание).

Dativ за останалите лични местоимения можем да запомним чрез следните примери:
Gib mir bitte Geld! – Дай ми, моля, париг!
Ich gebe dir nichts. – Аз нищо няма да ти дам.

Формите за нас и нам, вас и вам са същите като при Akkusativ: uns (нас, нам), euch (вас, вам):
Helft uns! – Помогнете ни (на нас)!

Wir können euch nicht helfen. – Ние не можем да ви помогнем. (на вас)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...