понеделник, 12 юни 2017 г.

Meine Familie - Моето семейство /текст с превод/


Hallo! Ich heiße Maja Helber-Camisa. Ich bin 34 Jahre alt. Von Beruf bin ich Lehrerin. Ich komme aus Bremen, aber ich wohne jetzt in München. Ich erzähle jetzt kurz über meine Familie.
Здравейте! Казвам се Мая Хелбер-Камиса. На 34 години съм. По професия съм учителка. От Бремен съм, но сега живея в Мюнхен. Сега накратко ще ви разкажа за моето семейство.  

Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Manuel. Er kommt aus Argentinien. Er ist Schlosser von Beruf. Wir haben eine Tochter. Unsere Tochter Dina ist sieben Jahre alt und geht schon zur Schule.

Омъжена съм. Моят съпруг се казва Мануел. Той е от Аржентина. По професия е шлосер. Имаме една дъщеря. Нашата дъщеря Дина е на седем години и вече ходи на училище.  

Meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe einen Vater, eine Mutter, einen Bruder, eine Schwester und eine Großmutter. Mein Großvater ist leider schon tot. Ich habe auch einige Onkel und Tanten und natürlich viele Vettern und Kusinen.

 Моето семейство е доста голямо. Имам баща, майка, брат, сестра и баба. Моя дядо, за съжаление, е починал. Имам чичовци и лели, и, разбира се, много братовчеди.  

Meine Eltern wohnen in Bremen. Sie sind noch nicht alt. Mein Vater heißt Kurt, er ist 61 Jahre alt. Er ist schon Rentner, aber er arbeitet noch. Er hat eine Firma. Meine Mutter heißt Eli, sie ist 57. Sie ist auch Rentnerin, und sie arbeitet nicht. Sie führt den Haushalt, und sie hat natürlich immer viel Hausarbeit.

 Моите родители живеят в Бремен. Те още не са стари. Моя баща се казва Курт, той е на 61 години. Той вече е пенсионер, но все още работи. Той има фирма. Моята майка се казва Ели, тя е на 57. Тя също е пенсионерка и не работи. Тя се занимава с домакинството и, разбира се, винаги има много работа. 

Mein Bruder Hannes wohnt und arbeitet auch in Bremen. Er ist Arzt. Er ist verheiratet. Seine Frau heißt Steffi. Sie ist Krankenschwester. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Ihr Sohn heißt Franz, und ihre Tochter heißt Maren. Franz ist sechs und Maren ist vier Jahre alt. Die Kinder besuchen den Kindergarten.

 Моя брат Ханес живее и работи също в Берлин. Той е лекар. Женен е. Неговата съпруга се казва Щефи. Тя е медицинска сестра. Те имат син и дъщеря. Синът им се казва Франц, а дъщеря им Марен. Франц е на шест години, а Марен на четири. Те ходят в детска градина.  

Meine Schwester Julia wohnt und studiert in München. Sie ist ledig, aber sie hat einen Freund. Vielleicht heiratet sie bald.

 Моята сестра Юлия живее и учи в Мюнхен. Тя не е омъжена, но има приятел. Възможно е скоро да се оженят.  

Zu Weihnachten kommen wir alle zusammen. Wir feiern Weihnachten bei unseren Eltern. Wir verbringen die Zeit zusammen sehr gern.

На Коледа ние се събираме всички заедно. Ние празнуваме Коледа при нашите родители. Прекарваме времето заедно с удоволствие. 

4 коментара:

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...