понеделник, 10 юли 2017 г.

Изразяване на причина и следствие

Warum (wieso) gehst du nicht zum Fußball? – Ich gehe nicht zum Fußball, weil ich keine Zeit habe. – Защо не ходиш на футбол? – Аз не ходя на футбол, защото нямам време.

Във въпроса освен въпросителната дума warum (защо) може да се използват и нейните синоними: weshalb, weswegen или wieso (как така). В отговора си вие имате подчинено изречение с въвеждаща /свързваща/ дума weil.

Weil може да се замени и с da, особено ако подчиненото изречение е преди главното:
Da(weil) ich keine Zeit habe, gehe ich nicht zum Fußball. – Тъй като (защото) нямам време, аз не ходя на футбол.

Da подчертава, че става въпрос за известна на събеседника причина. А с помоща на weil вие назовавате причината, за която той още не знае. От това следва, че da не може да бъде отговор на въпроса защо?:

Warum gehst du nicht zum Fußball? – Weil ich keine Zeit habe. (Da тук не бива да се използва.)

Не бъркайте da (тъй като) с da (тук, там, тогава), което се използва за указания на определена ситуация и не въвежда подчинено изречение, т. е. явява се не свързваща дума, а просто второстепенен член на изречението:

Da müssen wir den Arzt fragen. – Тогава трябва да питаме лекаря.
Da ist nichts zu machen. – (Тук) няма какво да се направи.
 
Вместо weil може да се използва и думата denn (тъй като), единствено само в случая, когато подчиненото изречение е на второ място (т. е. след главното):
Ich gehe nicht zum Fußball, denn ich habe keine Zeit. – Аз не ходя на футбол, тъй като нямам време.

Но какво се случва със словореда след denn? Той не се променя. Това трябва да се запомни – след denn прав словоред (в началото е подлога/деятеля, след това сказуемото/действието).

Прав словоред има и след und, с помоща на който може да се изрази причинна връзка:
Ich habe keine Zeit, und ich gehe nicht zum Fußball. – Аз нямам време и не ходя на футбол.

До тук всичко беше защото в различни варианти (причина). А сега да разгледаме затова (следствие):

Weshalb (= warum, weswegen) gehst du nicht zum Fußball? – Защо ти не ходиш на футбол?
Ich habe keine Zeit, deshalb (= darum, deswegen, daher, aus diesem Grund) gehe ich nicht zum Fußball. – Аз нямам време, затова (по тази причина) не ходя на футбол.

След deshalb (затова) има обратен словоред (първо е действието, след това деятеля)!
Т. е. не както в обикновеното подчинено изречение, а както след всеки второстепенен член на изречението. Сравнете:

Heute gehe ich nicht zum Fußball. – Днес няма да ходя на футбол.
Освен това, можем да го кажем и по друг начин:
Ich gehe heute nicht zum Fußball. – Аз няма да ходя днес на футбол.

Виждате, че второстепенния член на изречението (heute) може да стои  и вътре в изречението, след главните членове. Така става и с deshalb:

Ich habe keine Zeit, ich gehe deshalb nicht zum Fußball. – Аз нямам време и затова не отивам на футбол.

Вместо deshalb може да се употреби и also (така, че; следователно):

Ich habe keine Zeit, also(= so) gehe ich nicht zum Fußball.

Ich habe keine Zeit, ich gehe also nicht zum Fußball.

1 коментар:

  1. Deshalbможе да се замести с darum,deswegen,daher Как да разбера в определена ситуация коя дума да използвам и коя е по-подходяща?

    ОтговорИзтриване

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...