понеделник, 23 януари 2017 г.

Начини за отрицание в немския език

В немския език има няколко основни начина да изразим отрицание.
Основно правило в немския език е, че не съществува двойното отрицание. Немския език не позволява изказвания от сорта на: «Никому нищо няма да кажа». В немския трябва да се ограничим до едно отрицание.
Ich werde es niemandem sagen. – Аз няма да кажа на никого.
Най-напреде  необходимо да запомните разликата между думите nein и nicht:
nein винаги означава «не». Може да се използва и като кратък отговор
nicht – «не» като частица за отрицание.
В писмената реч след nein винаги има запетая.
Ist der Termin am Dienstag? Nein, der Termin ist erst am Donnerstag!
В немския език има още едно отрицание – «kein», което означава «никакъв» и служи за отрицание на съществителни.
Нека да разгледаме чрез примери разликите между «kein» и «nicht».
Kein служи за отрицание само на съществителни с определителен или неопределителен член. Kein се изменя по род и падеж:
Ich habe einen Hund. — Аз имам куче.
Nein, ich habe keinen Hund. — Не, яз нямам куче.  (Дословно: аз имам никакво куче.)

Ich lese ein Buch. – Аз чета книга.
Nein, ich lese kein Buch. (Дословно: аз чета никаква книга.)

Ich lese eine Zeitung. – Аз чета вестник.
Nein, ich lese keine Zeitung. (Дословно: Аз чета никакъв вестник.)

Sie hat Zeit. – Тя има време.
Sie hat keine Zeit. – Тя няма време. (Дословно: Тя има никакво време.)

Sprechen Sie Spanisch? – Говорите ли испански?
Ich spreche kein Spanisch. – Аз не говоря испански.

Es gibt ein Problem. – Има проблем.
Es gibt kein Problem. – Няма никакъв проблем.

Ich habe Hunger. – Аз съм гладен.
Ich habe keinen Hunger. – Аз не съм гладен. (Дословно: аз имам никакъв глад)
 Ich habe kein Wort verstanden. – Аз не разбрах нито една дума.
Вероятно вече сте забелязали, че отрицанието kein стои пред съществителното и напомня неопределителния член ein. Точно така – отрицанието kein се склонява също, както неопределителния член ein. И често го наричат отрицателен член.
Нека да разгледаме следващото отрицание: nicht.
Отрицанието nicht се използва тогава, когато отричаме не съществителното, а някоя друга част от речта – напр. Сказуемо, допълнение, местоимение.
Ich wohne nicht in Dresden und ich heiße nicht Andrea. – Аз не живея в Дрезден и не се казвам Андрея.
Като правило, отрицанието nicht стои преди отричаната дума или словосъчетание:
Ich wohne nicht in Dresden. – Аз живея не в Дрезден. /Аз не живея в Дрезден/
Ich kaufe das Buch nicht für mich. – Аз купувам книгата не за мен.
Също така, отричайки цялото изречение, nicht може да стои и в края му:
Das interessiert mich nicht. – Това не ме интересува.
Am Montag kann ich nicht. – В понеделник не мога.
Mir gefällt der Film nicht. – Този филм не ми харесва.
Ich arbeite heute nicht. – Днес не работя.
Er kommt wahrscheinlich nicht. – Той вероятно няма да дойде.

В случаите, когато в изречението има два глагола, то nicht стои преди втория глагол:
Sie ist gestern nicht gekommen. – Тя не дойде вчера.
Leider kann ich dich nicht anrufen. – За съжаление, не мога да ти се обадя.
Ich werde es nicht machen. – Аз няма да направя това.
Ако в изречението с частицата nicht се използва глагол с отделяема приставка, то отрицанието стои пред делимата приставка, например:
Wir fahren heute nicht weg. – Ние няма да отпътуваме днес.
Das nehme ich nicht mit. – Това няма да взема с мен.
Ако отрицанието се използва за отричане на прилагателно или наречие, то nicht също стои пред тях:
Das Essen ist nicht gut. – Храната не е вкусна.
Das finde ich nicht schlecht. – Според мен, не е лошо.
Има и друг вид отрицание с nicht: конструкцията «nicht…, sondern…» - не…, а
Ich wohne nicht in Dresden, sondern in Köln. – Аз живея не в Дрезден, а в Кьолн.
Das ist nicht unsere Wohnung, sondern die Wohnung von unseren Nachbarn. – Това не е нашето жилище, а жилището на нашите съседи.
Ich kaufe das Buch nicht für mich, sondern für meine Freundin.- Аз купувам книга не за мен, а за моята приятелка.
Тук има и още една особеност – ако пред съществителното има определителен член (или ако вместо него се използва притежателно местоимение), то вместо отрицанието kein се използва nicht, което по правило стои в края на изречението:
Das ist nicht unsere Wohnung. (не е правилно да се каже keine unsere) – Това не е нашето жилище.
Das Buch lese ich nicht . — Тази книга не съм я чета.
Също така може да се подчертае, че вие не четете тази книга, а имате интерес към друга книга:
Ich lese nicht das Buch, sondern ein anderes.
Ich trinke Bier. – Аз пия бира.
Ich trinke kein Bier. – Аз не пия бира.
Bier trinke ich nicht. — Бира аз не пия.

Освен тези отрицания, могат да се използват и други:
immer (винаги) / irgendwann (някога) - nie (никога)
jemand- (някой) / irgendwer (някой, който и да е) / alle (всичко) – niemand (никой)
etwas (нещо) / alles (всичко) – nichts (нищо)
mit (с) – ohne (без)
schon (mal) (вече) – noch nicht (още не...) / noch nie (никога) / noch kein-
noch (още)– kein- mehr / nicht mehr (не повече...)
interessant – uninteressant
irgendwo / nirgendwo, irgendwohin / nirgendwohin, irgendwoher / nirgendwoher
Как да употребяваме горепосочените конструкции? Нека да разгледаме следните примери:
immer / irgendwann - nie
Ich esse immer zu Mittag. (Аз винаги обядвам.) - Ich esse nie zu Mittag (Аз никога не обядвам).
Irgendwann fliege ich nach Kuba (Някога ще отлетя /ще отида/ за Куба). – Nie fliege ich nach Kuba (Никога няма да отида в Куба).
jemand- / irgendwer/ alle – niemand
Hier ist jemand (Някой е тук). – Hier ist niemand (Тук няма никой).
Irgendwer war beim Arzt (Някой е на/при лекаря). – Niemand war beim Arzt (Няма никой при лекаря).
Hast du schon jemanden gesehen? (Ти видя ли вече някой?) – Nein, ich habe noch niemanden gesehen (Не, още никой не съм видяла).
 etwas / alles – nichts
Isst du etwas? (Ядеш ли нещо?) Isst du alles? (Всичко ли ядеш?) – Ich esse nichts (Нищо не ям).
mit – ohne
Trinkst du Kaffee mit Milch? (Пиеш ли кафе с мляко?) – Nein, ich trinke Kaffee ohne Milch (Не, аз пия кафе без мляко).
schon (mal) – noch nicht / noch nie / noch kein-
Warst du schon (mal) in Paris? (Ти беше ли вече в Париж?) – Nein, ich war noch nie / noch nicht in Paris (Не, още не съм бил в Париж).
Hast du schon eine Karte? (Имаш ли вече карта?) – Nein, ich habe noch keine Karte (Не, още нямам карта).
noch – nicht mehr / kein- mehr
Wohnst du noch in Moskau? (Още ли живееш в Москва?) – Nein, ich wohne nicht mehr in Moskau (Не, повече няма да живея в Москва).
Hast du noch Hunger? (Още ли си гладен?) – Nein, ich habe keinen Hunger mehr (Не, повече не съм гладен).
interessant – uninteressant
War der Film interessant? (Филмът беше ли интересен?) – Nein, der Film war uninteressant (Не, филмът не беше интересен).
irgendwo / nirgendwo, irgendwohin / nirgendwohin, irgendwoher / nirgendwoher
Die Jacke ist irgendwo (Якето е някъде). – Die Jacke ist nirgendwo (Якето е никъде (никъде го няма)).
Sie will irgendwohin mit dem Auto fahren (Искам да отида някъде с колата). – Sie will nirgendwohin mit dem Auto fahren  (Никъде не искам да ходя с колата).

Er fährt irgendwoher (Той отива някъде). - Er fährt nirgendwoher (Той не отива никъде).

7 коментара:

 1. Здравейте, бих искал да Ви попитам за разликата между irgendwoher и irgendwohin. В конкретния случай, заедно с отрицанията си значат "някъде" и "никъде". Значи ли това, че не се обвързват с woher (откъде) и wohin (накъде)? Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. irgend adv - някак (си), въобще, по някакъв начин. Irgend + woher = някъде и се използва като наречие. Според моето скромно мнение, няма как да не са обвързани, при положение, че наречието се явява сложно-съставна дума. Знаете, че немския изобилства от такива думи, макар и непонятни понякога за нас, чужденците. Обещавам утре да се опитам съвсем да изясна (и за мене си) въпроса. Поздрави!

   Изтриване
  2. Така - irgendwoher и irgendwohin са наречия за място. Те отговарят на въпросите Wo? Wohin? и Woher? irgendwohin adv нанякъде; където и да е. irgendwoher adv отнякъде; откъдето и да е. При превода на предложените примери съм се постарала да е максимално близо до изразите, използвани в българския език. Буквален превод почти в нито един език не е приложим. Още повече, че продължавам да надграждам знанията си по немски и нямам претенции да бъда преводач или преподавател. В публикациите си се опитвам първо да си изясня нещата за мен самата. А ако успявам да бъда полезна и на други хора, това само би ме радвало. :) Поздрави и много успехи!

   Они обозначают:

   место совершения действия или исходное положение:

   Изтриване
 2. Irgendwoher hoerte man leise Musik.- Отнякъде се долавяше тиха музика.
  Die beiden Briefe sind irgendwohin verschwunden.- Двете писма изчезнаха нанякъде.

  ОтговорИзтриване
 3. Чудесни примери. Благодаря ви!

  ОтговорИзтриване
 4. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ви. Бъдете здрави! Много късмет и щастие ви желая.

   Изтриване

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...