петък, 5 май 2017 г.

Die Jahreszeiten - Годишните временаDie Jahreszeiten
Годишните времена
Insgesamt gibt es vier verschiedene Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jede Jahreszeit besteht aus drei entsprechenden Monaten. Praktisch jeder Mensch hat seine Lieblingsjahreszeit.
Има четири ясно изразени годишни времена: пролет, лято, есен и зима. Всеки сезон се състои от три месеца. Практически всеки човек има любимо годишно време.
Die Frühlingsmonate sind März, April und Mai. Im Frühjahr wird das Wetter immer wärmer. Das ist die Übergangszeit vom Winter zum Sommer. Der Schnee taut, viele Vögel kommen aus den warmen Ländern zurück. Das Gras und die Bäume werden grün, die ersten Blumen erscheinen.
Пролетните месеци са март, април и май. През пролетта времето става по-топло. Това е преходния период от зимата към лятото. Снегът се топи, много птици се връщат от топлите страни. Тревата и дърветата се раззеленяват, появяват се първите цветя.
Nach dem Frühling kommt der Sommer. Die Sommermonate sind Juni, Juli und August. Im Sommer wird das Wetter richtig warm. Man kann sich sonnen und baden. Die Kinder haben im Sommer Ferien und viele Erwachsene wählen die Sommermonate für ihre Urlaubszeit.
След пролетта настъпва лятото. Летните месеци са юни, юли и август. През лятото времето е наистина топло. Може да си правиш слънчеви бани и да плуваш. Децата имат лятна ваканция, а много възрастни избират летните месеци за своите отпуски.
Der Herbst ist eine sehr schöne Jahreszeit. Die Herbstmonate sind September, Oktober und November. Im Herbst ist das Wetter oft regnerisch und windig. Die Blätter auf den Bäumen werden bunt und es kommt langsam zum Blätterfall. Die Vögel fliegen in die Länder, wo das Wetter wärmer ist. Im Herbst erntet man Obst, Gemüse und Getreide. Im Wald kann man Pilze und Beeren sammeln.
Есента е много красив сезон. Есенните месеци са септември, октомври и ноември. Есенното време често е дъждовно и ветровито. Листата на дърветата стават пъстри и бавно настъпва листопада. Птиците отлитат в страните, където времето е по-топло. През есента се събира реколтата от плодове, зеленчуци и зърнени култури. В гората може да се събират гъби и горски плодове.
Nach dem Herbst kommt der Winter. Die Wintermonate sind Dezember, Januar und Februar. Der Winter ist die kälteste Jahreszeit. Die Temperaturen liegen üblicherweise unter 0°C. Es schneit oft und die Erde wird mit Schnee bedeckt. Im Winter kann man Schlittschuh und Schi laufen, Schneeballschlachten machen und Schneemänner bauen.
След есента идва зимата. Зимните месеци са декември, януари и февруари. Зимата е най-студеният сезон. Температурите обикновено са под нулата. Често вали сняг и земята се покрива със сняг. През зимата може да се карат кънки и ски, да се правят снежни топки и да си направим снежен човек.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...