сряда, 31 май 2017 г.

Тема „Външност, характер, отношения в семейството“ – превод и лексика


Text 1
Ich heiße Egon, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Heute ist Sonntag. Ich sitze bequem in meinem Sessel und sehe mein Fotoalbum durch.
Казвам се Егон, женен съм, имам две деца. Днес е неделя. Седя удобно в креслото си и разглеждам своя фотоалбум.
Lexik
verheiratet
Омъжена, женен
heute
днес
bequem
удобен
der Sessel
кресло

Text 2
Das erste Foto ist sehr schön. Das sind meine Eltern vor ihrer Hochzeit. Die Mutter ist jung und schön. Sie hat das weiße Hochzeitskleid an. Sie sieht glücklich aus. Neben ihr steht mein Vater im schwarzen Hochzeitsanzug.  Er ist auch jung und glücklich.
Първата снимка е много красива. Това са моите родители на тяхната свадба. Майка ми е млада и красива. Облечена е в свадбена рокля. До нея стои моя баща в черен свадбен костюм. Той също е млади  щастлив.
Lexik
das Foto
фотография
weiß
бял
das Hochzeitskleid,
Свадбена рокля
glücklich
щастлив
stehen
стои
schwarz
черен

Text 3
Dieses Foto gefällt mir auch sehr.
Ein verliebtes junges Paar geht an einem Herbsttag durch den Park. Er trägt einen Mantel und eine Brille und hat lockiges Haar. Sie hat eine Hose und eine Jacke an. Das bin ich und meine Frau, meine Ulla. Ich liebe sie sehr.
Тази снимса също много ми харесва. Млада влюбена двойка в есенен ден се разхожда в парка. Той носи палто, очила и има къдрава коса. Тя е с панталон и яке. Това сме аз и моята съпруга/жена, Ула. Много я обичам.
gefällt — от gefallen
харесвам
verliebt
влюбен
der Herbsttag,
Есенен ден
trägt — от tragen
нося
der Mantel,
палто
lockig
къдрав
lieben
обичам

Text 4
Noch ein Bild. Familienfrühstück. Am Tisch sitzt meine ganze Familie: meine Frau Ulla, meine zwei Kinder und ich. Alle sehen leicht  verschlafen  aus  und  sind  noch  im  Schlafanzug. Zum Frühstück gibt es Toast, Eier, Kuchen, Kaffee und Tee.
Още една снимка. Семейна закуска. На/Около масата седи цялото ми семейство: моята жена Ула, моите две деца и аз. Всички изглеждат малко заспали и са облечени в пижами. За закуска има препечени филии, яйца , сладкиш, кафе и чай.
das Frühstück,
закуска
der Kuchen,
сладкиш
der Kaffee,
кафе
der Tee,
чай
das Bild,
снимка

Text 5
Auf dem nächsten Foto macht meine Frau Hausarbeit. Sie ist ganz einfach angekleidet. Ihre langen, lockigen Haare sind aber herrlich.  Sie hat eine Brille, lange Hosen an.  Ihre anderen  Kleidungsstücke hängen im Schrank. Sie hat so viele Kleidungsstücke! All das passt nicht  mehr in ihren Kleiderschrank. Sie trägt besonders gern Hosen. Seit einiger Zeit benötigt sie eine Brille.
На следващата снимка моята жена върши домашна работа/домакинства. Тя е облечена много просто/обикновено. Но нейната дълга къдрава коса е прекрасна. Тя е с очила, и дълъг панталон. Друга нейна дреха виси в шкафа. Тя има толкова много дрехи. Всичко това не се събира в нейния гардероб. Тя много обича да носи панталони. От известно време тя се нуждае от очила.
Lexik
Haare, die — от Haar das
Коси – от коса
herrlich
прекрасен
die Brille,
очила
die Hosen, — от Hose,
Панталони – от панталон
hängen
вися
der Schrank,
шкаф
trägt — от tragen
нося

Text 6
Und das sind mein Bruder Olaf und seine Frau Marie. Sie sehen ganz verschieden aus:  Ein kleiner Mann mit Brille, Anzug und Krawatte,   steht  neben   einer   großen  Frau. Die trägt einen Rock und eine Bluse.
А това е моя брат Олаф и неговата жена Мария. Те изглеждат съвсем различно. Мъж с малък ръст с очила, костюм и вратовръзка стои до висока/голяма жена. Тя е с пола и блуза.
Lexik

die  Krawatte,
вратовръзка
stehen
стоя
der Rock,
пола

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...